İstanbul Belediyesi Zabıta Alımı
Ana Sayfa » Memur Alımı, Personel Alımı » İstanbul Belediyesi Zabıta Alımı

İstanbul Belediyesi Zabıta Alımı

19 Eylül 2013

İstanbul Belediyesi Zabıta Alımıİstanbul Belediyesi Zabıta Alımı
Son zamanlarda belediyeler genellikle zabıta ya da itfaiye eri gibi personel alımları yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 2013 – 2014 yılları arasında zabıta memuru alacaktır.
İstanbul Belediyesi İletişim Adresi:
İletişim Bilgileri
Saraçhane Belediye Sarayı
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. No:25. 34134 Fatih / İST
Telefon : +90 (212) 455 1300, Haritadaki yeri
Merter Ek Hizmet Binası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kasım Sok. 34010
Merter – Güngören / İST
ARANAN ŞARTLAR
1-Genel Şartlar
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek, Kadın olmak, (E/K)
5- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
2- Özel Şartlar
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımak.
1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.75m, kadınlarda en az 1.67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
3- 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesi c) fıkrasına göre aranan yaş şartı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak. (28.11.1983 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türü itibariyle 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanı almış olmak,
5- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak
SINAV YERİ VE SAATİ :

Sınav sözlü mülakat şekliyle, 27.11.2008 – 28.11.2008 tarihlerinde ve saat 08.30 – 16.30 saatleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Edirnekapı Zabıta Biriminde yapılacaktır. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
-Genel kültür.
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
2- Kurum sınavı başarı puanı ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
3- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
6- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

  • zabıta eleman
  • atasehirw beledfiyesi lise mezunu isci
  • lise mezunu için zabıta memuru sözleşmeli
  • kpss lise mezunlari zabıta memurlugu
  • istanbul belediyesi zabıta alımı 2014
, , , , , , , İstanbul Belediyesi Zabıta Alımı memur alımları, personel alımları, eleman alımları, personel alımı, eleman alımı, memur alımı, işe alım süreci, sağlık personeli alımları, belediye personel alımları, memur, memur kpss, memur haberler, personel iş başvurusu, memur iş başvurusu, personel alımı, personel Alımları 2014 - personel alımı ne zaman yapılacak? iş başvurusu - işçi alımı - memur alımı 2014, iş başvuru formu, işçi alımı, iş ilanları, açık pozisyonlar, memurlar.net, kariyer.net, yenibiris.com - iş ilanları sitesi.
Memur Personel Eleman İş İlanları Haberleri

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yaz